MENI

34. sjednica Nezavisnog odbora

15.1.2014 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 33. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Prijedlog Inicijative za pokretanje disciplinskog postupka protiv zamjenika direktora Granične policije BiH broj: 01-50-632/13 od 25.12.2013. godine pristiglo iz Kabineta Ministra sigurnosti BiH, zaprimljeno 27.12.2013. godine broj: 05/6-04-1335/13;
  3. Razmatranje pristiglih prijava na Javni konkurs za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine;
  4. Tekuća pitanja