MENI

63. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

20.9.2006.

Дневни ред:

 1. Одговори на делегатска питањаи делегатска питања;
 2. Усвајање записника 62.сједнице Дома народа;
 3. Захтјев Савјета министара за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа (Закон од 15.9.2006.);
 4. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 5. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 6. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 7. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о допуни Закона о надзору над тржиштем у Босни иХерцеговинипо хитном поступку,ускладу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ (прво читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине (прво читање)-предлагач Савјет министара
 10. Предлог закона оелектронском потпису (прво читање);
 11. Специјални извјештај Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине у вези са жалбама које се односе на дужину судских поступака;
 12. Извјештај о раду Заједничкекомисије заодбрамбену и сигурносну политику и надзор над радом одбрамбених и сигурносних структура на нивоуБосне иХерцеговинеза мандатни период 2002. - 2006. године.;
 13. Давање сагласности за ратификацију Пројектног уговора (Пројект управљања ваздушним саобраћајем) између Министарства комуникација и транспорта БиХ – Дирекција за цивилно зракопловство БиХ и Европске банке за обнову и развој;
 14. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој – Пројект управљања ваздушним саобраћајем;
 15. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Савјета министара БиХ и Владе Републике Италије о прихвату лица чији је боравак незаконит.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.