MENI

60. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

7.7.2006

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 4. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje zakona o izmjeni i dopuni Općeg zakona o zadrugama, po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev delegata Boška Šiljegovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakonao odbrani Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev delegata Halida Genjca za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev delegata Halida Genjca i Mustafe Pamuka za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 8. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda (Zakon od 17.5.2006.);
 9. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda (Zakon od 29.5.2006.);
 10. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 11. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o visokom obrazovanju u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 12. Informacija o radu u Tužilaštvu BiH za 2005. godinu;
 13. Zaključci Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda, u vezi s problemima kod izvoza mlijeka u zemlje s kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini;
 14. Zaključci i preporuke Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda povodom javne rasprave o temi: „Razmatranje aktivnosti za podsticanje privrednog rasta, povećanje izvoza, smanjenje trgovinskog deficita i osiguravanje dodatnih povoljnosti za strana ulaganja u BiH“;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2004. godini;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke o ponovnom prijemu lica koja ilegalno borave na teritoriji njihovih država i Protokola za realizaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke o ponovnom prijemu lica koja ilegalno borave na teritoriji njihovih država;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatka kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o uspostavljanju Ureda registrara za Odsjek I. za ratne zločine i Odsjek II. za oraganizirani kriminal, privredni kriminal i koropciju Krivičnog i Apelacionog odjela Suda BiH i Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za oraganizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o intelektualnom vlasništvu za integrirana kola, Washington 25. maja 1989.;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o uspostavi Energetske zajednice;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Roterdamske konvencije o proceduri obavještavanja o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini;
 24. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 25. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 26. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH (prvo čitanje);
 27. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH (prvo čitanje);
 28. Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini(prvo čitanje)
 29. Razmatranje ostavki Jasminke Putice, Blage Bošnjaka i Dragice Miletić, članova Ureda za razmatranje žalbi, i upoznavanje s Informacijom o dosadašnjim aktivnostima vezanim za početak rada Uredaza razmatranje žalbi;
 30. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ustupanju predmeta od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje);

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.