MENI

63. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

20.9.2006.

Dnevni red:

 

 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika 62. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara po žurnom postupku, sukladno članku 100. Poslovnika Doma naroda (Zakon od 15.9.2006.);
 4. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 100. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 100. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (prvo čitanje)-predlagatelj Vijeće ministara
 10. Prijedlog zakona o elektroničkom potpisu (prvo čitanje);
 11. Specijalno izvješće Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u svezi sa žalbama koje se odnose na dužinu sudskih postupaka;
 12. Izvješće o radu Zajedničke komisije za obrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom obrambenih i sigurnosnih struktura na razini Bosne iHercegovine za mandatnorazdoblje 2002. - 2006. godine.;
 13. Davanje suglasnosti za ratificiranje Projektnog ugovora (Projekat upravljanja zračnim saobraćajem) između Ministarstva komunikacija i transporta BiH – Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH i Europske banke za obnovu i razvoj;
 14. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – Projekat upravljanja zračnim saobraćajem;
 15. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije o prihvatu osoba čiji je boravak nezakonit.

 

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.