MENI

61. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

27.7.2006

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 60.sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Predsjedništva BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Centralnoj banci BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 8. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o elektronskom potpisu po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (prvo čitanje), predlagač: delegat Halid Genjac;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima BiH (Zakon od 17.5.2006.), prvo čitanje;
 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH (Zakon od 29.5.2006.), prvo čitanje;
 12. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2005.;
 13. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2005.;
 14. Izvještaj o aktivnostima na Projektu Autoput na Koridoru Vc;
 15. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda za period 1.1. – 30.6.2006.;
 16. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2005. godinu;
 17. Godišnja platforma o sigurnosno-obavještajnoj politici Bosne i Hercegovine;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Evropske zajednice i Bosne Hercegovine o općim principima učešća Bosne i Hercegovine u programima Zajednice;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH, koje zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Republike Austrije, koju zastupa Savezno ministarstvofinansija;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o ponovnom vraćanju vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan i Protokola za implementaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu BA 00007 i Ugovora o kreditu između Vijeća ministara BiH i Banke NIO i Banke FORTIS (Holandija);
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o određenim aspektima zračnogsaobraćaja;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Odvojenog sporazuma o zamjeni duga između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat obnove elektrodostribucije) između Bosne iHercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) – Program stambenog kreditiranja i Program za kreditiranje malih i srednjih preduzeća – Između Vijeća ministara BiH i KfW, Frankfurt am Main;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Bank Austria Credit Anstalt AG za Projekat vodosnabdijevanja Općine Grude;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma – Projekat modernizacije bolnica između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Eksport-import banke Koreje;
 28. Imenovanje jednog člana Ureda za razmatranje žalbi iz oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateško-poslovnog upravljanja;
 29. Imenovanje četiri člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH i utvrđivanje trajanja njihovih mandata.
 30. Apel povodom krize na Bliskom istoku koja uzrokuje stradanja civila i teška razaranja.
 31. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2005.;
 32. Prijedlog dokumenta o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini,predlagač: Vijeće ministara BiH;

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.