MENI

62. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

7.9.2006

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika61. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ustupanju predmeta od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku,u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o administrativnim taksama po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 8. Zahtjev delegata Hilme Neimarlije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 9. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda, (Zakon od 21.7.2006.);
 10. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda, (Zakon od 2.8.2006.);
 11. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o prekršajima po hitnom postupku,uskladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 12. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku,uskladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 13. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka po hitnom postupku,uskladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 14. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku,uskladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 15. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH (prvo čitanje);
 17. Prijedlog u vezi viška sredstava koja će se pojaviti kroz prikupljanje indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine u 2006. godini;
 18. Izvještaj o radu Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za period april 2004. - juli 2006. godine;
 19. Godišnji izvještaj Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini za 2004.godinu;
 20. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u vezi s usklađenošću Zakona o krivičnom postupku s članom 14. stav 5. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;
 21. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava u BiH u vezi sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske i Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije BiH;
 22. Informacija o izdatim dozvolama za izvoz/uvoz oružja i vojne opreme u 2005.godini;
 23. Potvrđivanje Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH;
 24. Prijedlog Vijeća ministara BiH za imenovanje članaUreda za razmatranje žalbi – stručnjak iz oblasti javnih nabavki;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti statusa i pristupu infrastrukturi i područjima u Bosni i Hercegovini i njihovom korištenju;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o zračnomsaobraćaju;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije za kreditiranje nabavke nagibnih vozova Talgo za Željeznice Federacije BiH;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikacijuSporazumа između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 29. Imenovanje četiri člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH i utvrđivanje trajanja njihovih mandata.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.