MENI

63. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

20.9.2006

Dnevni red:

  1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
  2. Usvajanje zapisnika 62. sjednice Doma naroda;
  3. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara po hitnom postupku, u skladu sa članom 100. Poslovnika Doma naroda (Zakon od 15.9.2006.);
  4. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 100. Poslovnika Doma naroda;
  5. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 100. Poslovnika Doma naroda;
  6. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda;
  7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni iHercegovinipo hitnom postupku,uskladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda;
  8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH (prvo čitanje);
  9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (prvo čitanje)-predlagač Vijeće ministara
  10. Prijedlog zakona o elektronskom potpisu (prvo čitanje);
  11. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa žalbama koje se odnose na dužinu sudskih postupaka;
  12. Izvještaj o radu Zajedničke komisije zaodbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou Bosne iHercegovine za mandatni period 2002. - 2006. godine.;
  13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Projektnog ugovora (Projekt upravljanja zračnim saobraćajem) između Ministarstva komunikacija i transporta BiH – Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj;
  14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekt upravljanja zračnim saobraćajem;
  15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije o prihvatu osoba čiji je boravak nezakonit.

  Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.