MENI

61. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

27.7.2006.

Дневни ред:

 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;

 2. Усвајање Записника са 60. сједнице Дома народа;
 3. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање споразума о идентичном тексту Закона о допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине;
 4. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 5. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о допунама Закона о комуникацијама по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 6. Захтјев Предсједништва БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама Закона о Централној банци Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 7. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 8. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о електронском потпису по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 9. Предлог закона о измјени и допуни Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (прво читање) - предлагач: Халид Гењац;
 10. Предлог закона о измјенама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине (Закон од 17.05.2006. год.) -прво читање;
 11. Предлог закона о измјени и допуни Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине (Закон од 29.05.2006. год.) -прво читање;
 12. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2005. годину;
 13. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета за 2005. годину;
 14. Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2005. годину;
 15. Извјештај о активностима на Пројекту „Аутопут на Коридору 5ц“;
 16. Извјештај о раду Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа за период од 01.01. до 30.06.2006. године;
 17. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини за 2005. годину;
 18. Годишња платформа о безбједносно-обавјештајној политици Босне и Херцеговине;
 19. Предлог документа о политици додјеле концесија у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ;
 20. Давање сагласности за ратификацију Оквирног споразума између Европске заједнице и Босне Херцеговине о општим принципима учествовања Босне и Херцеговине у програмима Заједнице;
 21. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ, које заступа Министарство финансија и трезора БиХ, и Владе Републике Аустрије, коју заступа Савезно министарствофинансија, о финансијској сарадњи;
 22. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Бугарске о поновном враћању властитих држављана и странаца чији је боравак илегалан и Протокола за имплементацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Бугарске о реадмисији властитих држављана и странаца чији је боравак илегалан;
 23. Давање сагласности за ратификацију Уговора о гранту БА 00007 и Уговора о кредиту између Савјета министара БиХ и Банке НИО и Банке ФОРТИС (Холандија);
 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушногсаобраћаја;
 25. Давање сагласности за ратификацију Одвојеног споразума о замјени дуга између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);
 26. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму (Пројекат обнове електродистрибуције) између Босне иХерцеговине и Европске банке за обнову и развој;
 27. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансирању Европског фонда за Босну и Херцеговину (ЕФБХ) – Програм стамбеног кредитирања и Програм за кредитирање малих и средњих предузећа – између Савјета минисатара БиХ и KfW, Frankfurt am Main;
 28. Давање сагласности за ратификацију Кредитног споразума између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора БиХ, и Bank Austria Credit Anstalt AG за Пројекат водоснабдијевања Општине Груде;
 29. Давање сагласности за ратификацију Кредитног споразума – Пројекат модернизације болница, између Савјета министара БиХ и Владе Федерације Босне и Херцеговине и Владе Републике Српске и Експорт-импорт банке Кореје;
 30. Именовање једног члана Канцеларије за разматрање жалби из области извођења радова, јавних набавки, транспорта и стратешко-пословног управљања;
 31. Именовање четри члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ и утврђивање трајања њихових мандата;
 32. Апел поводом кризе на Блиском истоку која узрокује страдања цивила и тешка разарања.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.