MENI

61. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

27.7.2006.

Dnevni red:

 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Doma naroda;
 3. Izvješće Zajedničke komisije obaju domova o nastojanju postizanja sporazuma o istovjetnom tekstu Zakona o dopunama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 100. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama po žurnom postupku, sukladno članku 100. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Predsjedništva BiH za razmatranje Prijedloga zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 100. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev Vijeća ministara BiHza razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda;
 8. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o elektroničkom potpisu po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda;
 9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: izaslanik Halid Genjac;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (Zakon od 17.5.2006.-prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (Zakon od 29.5.2006.-prvo čitanje);
 12. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2005. godinu;
 13. Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za 2005. godinu;
 14. Izvješće o aktivnostima na Projektu „Autocesta na Koridoru Vc“;
 15. Izvješće o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda za razdoblje 1.1. – 30.6.2006. godine;
 16. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2005. godinu;
 17. Godišnja platforma o sigurnosno-obavještajnoj politici Bosne i Hercegovine;
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog sporazuma između Europske unije i Bosne Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Unije;
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Republike Austrije, koju zastupa Savezno ministarstvofinancija, o financijskoj suradnji;
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o ponovnom vraćanju vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan i Protokola za provedbu Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan;
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o grantu BA 00007 i Ugovora o kreditu između Vijeća ministara BiH, Banke NIO i Banke FORTIS (Nizozemska);
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o određenim aspektima zračnogaprometa;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Odvojenog sporazuma o zamjeni duga između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o zajmu (Projekt obnove elektrodostribucije) između Bosne iHercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o financiranju Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) – Program stambenog kreditiranja i Program za kreditiranje malih i srednjih poduzeća – Između Vijeća ministara BiH i KfW, Frankfurt am Main;
 26. Davanje suglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora BiH, i Bank Austria Credit Anstalt AG za Projekt vodoopskrbe Općine Grude;
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma – Projekt modernizacije bolnica - između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Eksport-Import banke Koreje;
 28. Imenovanje jednoga člana Ureda za razmatranje žalbi iz područja izvođenja radova, javnih nabava, transporta i strateško-poslovnog upravljanja;
 29. Imenovanje četiriju članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH i utvrđivanje trajanja njihovih mandata.
 30. Apel u povodu krize na Bliskom istoku koja uzrokuje stradanje civila i teška razaranja
 31. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2005. godinu;
 32. Prijedlog dokumenta o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.