MENI

54. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (21.02. и 10.03.2006.)

21.2.2006.

Дневни ред:

 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Записник са 53. сједнице Дома народа;
 3. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање споразума о идентичном тексту Закона о заштити потрошача БиХ;
 4. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање споразума о идентичном тексту Закона о имплементацији Конвенције о забрани развоја, производње, гомилања и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању;
 5. Захтјев за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника (предлагачи: делегати Халид Гењац, Илија Филиповић и Бошко Шиљеговић);
 6. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника;
 7. Предлог буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2006. (прво читање);
 8. Предлог закона о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине за 2006. (прво читање);
 9. Именовање члана Савјета Регулаторне агенције за комуникације;
 10. Извјештај Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција Босне и Херцеговине о извршеној ревизији за 2004. годину
  • Агенције за државну службу БиХ,
  • Агенције за рад и запошљавање БиХ,
  • Агенције за статистику БиХ,
  • Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ,
  • Центра за уклањање мина БиХ,
  • Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ,
  • Дирекције за европске интеграције БиХ,
  • Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС,
  • Државне агенције за истраге и заштиту,
  • Државне граничне службе БиХ,
  • Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, кабинета и служби,
  • Институције омбудсмена за људска права БиХ,
  • Института за акредитовање БиХ,
  • Института за стандарде, метрологију и интелектуално власништво БиХ,
  • Изборне комисије БиХ,
  • Конкуренцијског савјета БиХ,
  • Министарства цивилних послова БиХ,
  • Министарства комуникација и промета БиХ,
  • Министарства одбране БиХ,
  • Министарства правде БиХ,
  • Министарства безбједности БиХ,
  • Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
  • Министарства спољних послова БиХ,
  • Министарства за људска права и избјеглице БиХ,
  • Правобранилаштва БиХ,
  • Предсједништва БиХ,
  • Регулаторне агенције за комуникације БиХ,
  • Службе за заједничке послове институција БиХ,
  • Суда БиХ,
  • Тужилаштва БиХ,
  • Канцеларије за ветеринарство БиХ,
  • Уставног суда БиХ,
  • Комисије за отварање и прихватање понуда за кориснике буџета институција БиХ,
  • Програма ревитализације зграде институција БиХ,
  • Архива БиХ,
  • Комисије за имовинске захтјеве расељених лица и и избјеглица – ЦРПЦ,
  • Министарства финансија и трезора БиХ,
  • Парламентарне скупштине БиХ,
  • Комисије за заштиту националних споменика БиХ,
  • Високог судског и тужилачког савјета БиХ;

   

 11. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2005. години;
 12. Давање сагласности за ратификацију Протокола о сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске;
 13. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Румуније о реадмисији њихових држављана и странаца;
 14. Давање сагласности за ратификацију Споразума о техничкој сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Јапана;
 15. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о сарадњи у области права жртава рата у Босни и Херцеговини који су били припадници Хрватског вијећа обране и чланова њихових породица;
 16. Давање сагласности за ратификацију Оквирног уговора о кредиту између Босне и Херцговине и Развојне банке Савјета Европе;
 17. Давање сагласности за ратификацију Конвенције Уједињених нација против корупције
 18. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о кибернетичком криминалу;
 19. Давање сагласности за ратификацију Додатног протокола о кибернетичком криминалу у вези са кажњавањем дјела расистичке и ксенофобичне природе учињених путем компјутерских система;
 20. Давање сагласности за ратификацију Споразума о развојној сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније;
 21. Давање сагласности за ратификацију Споразума о развојном кредиту (пројекат јачања здравственог сектора) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцојације за развој.

 

 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.