MENI

54. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (21.02. i 10.03.2006.)

21.2.2006.

Dnevni red:

 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Doma naroda;
 3. Imenovanje člana Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH;
 4. Izvješće Zajedničke komisije obaju domova o nastojanju postizanja sporazuma o istovjetnom tekstu Zakona o zaštiti potrošaća BiH;
 5. Izvješće Zajedničke komisije obaju domova o nastojanju postizanja sporazuma o istovjetnom tekstu Zakona o provedbi Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i uporabe kemijskog oružja i o njegovom uništavanju;
 6. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornoga zakona BiH po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika – predlagatelji: izaslanici Halid Genjac, Ilija Filipović i Boško Šiljegović;
 7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika;
 8. Prijedlog proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2006. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2006. (prvo čitanje);
 10. Izvješće Ureda za reviziju financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine o obavljenoj reviziji za 2004. godinu:
  • Agencije za državnu službu BiH
  • Agencije za rad i zapošljavanje BiH
  • Agencije za statistiku BiH
  • Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH
  • Centra za uklanjanje mina BiH
  • Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH
  • Direkcije za europske integracije BiH
  • Direkcije za provedbu CIPS projekta
  • Državne agencije za istrage i zaštitu
  • Državne granične službe BiH
  • Glavnog tajništva Vijeća ministara BiH, ureda i službi
  • Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH
  • Instituta za akreditiranje BiH
  • Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH
  • Izbornog povjerenstva BiH
  • Konkurencijskog vijeća BiH
  • Ministarstva civilnih poslova BiH
  • Ministarstva komunikacija i prometa BiH
  • Ministarstva obrane BiH
  • Ministarstva pravde BiH
  • Ministarstva sigurnosti BiH
  • Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
  • Ministarstva vanjskih poslova BiH
  • Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
  • Pravobraniteljstva BiH
  • Predsjedništva BiH
  • Regulatorne agencije za komunikacije BiH
  • Službe za zajedničke poslove institucija BiH
  • Suda BiH
  • Tužiteljstva BiH
  • Ureda za veterinarstvo BiH
  • Ustavnog suda BiH
  • Komisije za otvaranje i prihvaćanje ponuda za korisnike proračuna institucija BiH
  • Programa revitalizacije zgrade institucija BiH
  • Arhiva BiH
  • Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i i izbjeglica – CRPC
  • Ministarstva financija i trezora BiH
  • Parlamentarne skupštine BiH
  • Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH
  • Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH; 
 11. Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2005. godini;
 12. Davanje suglasnosti za ratificiranje Protokola o suradnji između Vijeća ministara Bosne i    Hercegovine i Vlade Republike Turske;
 13. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunjske o readmisiji njihovih vlastitih državljana i stranaca;
 14. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o tehničkoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana;
 15. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o suradnji u području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji;
 16. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnoga ugovora o kreditu između Bosne i Hercgovine i Razvojne banke Vijeća Europe;
 17. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije;
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o kibernetičkom kriminalu;
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Dodatnog protokola o kibernetičkom kriminalu u svezi s kažnjavanjem djela rasističke i ksenofobične naravi počinjenih putem računalnih sustava;
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o razvojnoj suradnji između Vijeća ministara Bosne iHercegovine i Vlade Republike Slovenije;
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu (projekt jačanja zdravstvenoga sektora) između Bosne iHercegovine i Međunarodne asocojacije za razvoj.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.