MENI

72. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

17.2.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 71. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja,
 3. Zahtjev poslanika Sefera Halilovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika, zakon broj: 01 – 02 - 8 - 22/10 od 16. 2 2010.,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 – 115/ 09, od 9. 12. 2009. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjavanje na nastavku 71. sjednice Doma, održanom 10.2.2010.,
 5. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-9/10, od 25.1.2010. (prvo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-7-11/10, od 28.1.2010. (prvo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o osiguranju proporcionalne etničke zastupljenosti u organima uprave i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Bakir Izetbegović, zakon broj: 01 – 02 – 9 - 6/10, od 19.1.2010. (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima, predlagač: poslanik Bakir Izetbegović, zakon broj: 01 – 02 – 7 - 7/10, od 19. 1. 2010. (prvo čitanje),
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (zakon u prvom čitanju),
 10. Informacija o stanju u vezi s neblagovremenim upućivanjima pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjere sigurnosti (prijedlog za razmatranje: Ustavnopravna komisija, materijali Ministarstva pravde BiH),
 11. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene komisije za pripremu prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. (u skladu sa usvojenom inicijativom poslanika Branka Dokića s nastavka 71. sjednice Doma, održanom 10.2.2010.),
 12. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta na period od tri godine (prijedlog jedinstvene rang-liste kandidata Privremene zajedničke komsije oba doma PSBiH broj: 01,02-50-1-49-5/10, od 18.1.2010.) – odgođeno izjašnjavanje na nastavku 71. sjednice Doma, održanom 10.2.2010.,
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Ugovora između Bosne i Hercegovine  i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima,
  b)    Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu. (kraj)

               

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.