MENI

70. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

21.1.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 68. i 69. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika,
 4. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011 godine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 9 – 78 /09, od 2. 9. 2009. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 9 – 122 /09, od 24. 12. 2009. godine (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02, - 02 – 5 – 124 /09, od 31. 12. 2009. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 – 97/09, od 16. 10. 2009. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 – 98/09, od 16. 10. 2009. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02, - 02 – 3 – 99 /09, od 16. 10. 2009. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 7 – 121 /09, od 23. 12. 2009. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01 – 02 – 5 – 100 /09, od 30. 10. 2009. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Azra Hadžiahmetović, zakon broj: 01 – 02 – 5 – 118 /09, od 15. 12. 2009. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Azra Hadžiahmetović, zakon broj: 01 – 02 – 5 – 119 /09, od 15. 12. 2009. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine s Mišljenjem Ustavnopravne komisije, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 5 – 93 /09, od 13. 10. 2009.;
 15. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02, - 02 – 4 – 95 /09, od 13. 10. 2009.;
 16. Informacija o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene u 2008. godini (podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Vinka Zorića sa 68. sjednice Doma, održane 30. 12. 2009., koji glasi: : „Iz budžetske rezerve bit će izdvojeno  700.000. KM za vrhunske rezultate sportista. Sredstvima će raspolagati Ministarstvo civilnih poslova BiH, odnosno Vijeće ministara BiH, po jasno utvrđenim kriterijima a dobiti ih mogu savezi registrirani na nivou Bosne i Hercegovine čije su reprezentacije postigle uspjehe na međunarodnim takmičenjima. Sredstva se dodjeljuju tokom godine kad bude ostvaren dobar rezultat. Isto tako, Ministarstvo može podržati međunarodna takmičenja na nivou reprezentacija“,
 18. Izvještaj komisije Kolegija o prijedlogu zaključka poslanika Kluba SDA sa 69. sjednice Doma, održane 30. 12. 2009., koji glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da, bez odgađanja, utvrdi i u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog zakonskog rješenja kojim se na nedvosmislen način kao krivično djelo sankcionira svako poricanje, umanjenje ili odobravanje zločina holokausta, genocida ili drugih zločina protiv čovječnosti. Prijedlogom je neophodno obuhvatiti ispunjavanje svih obaveza koji BiH ima na osnovu: Rezolucije generalne skupštine UN-a o negiranju holokausta od 26.1.2007., Dodatnog protokola na Konvenciju o kibernetičkom kriminalu i kriminalizaciji djela rasističke i ksenofobične prirode počinjenih pomoću kompjuterskih sredstava, Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida te Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Prijedlogom je također neophodno obuhvatiti dobru praksu demokratskih zemalja svijeta po ovom pitanju kao i obaveze BiH po svim drugim međunarodnim pravnim aktima.“,
 19. Donošenje zaključka o izdvajanju jednodnevne zarade poslanika Predstavničkog doma iz mjeseca januara za pomoć građanima Haitija;
 20. Donošenje zaključaka o izdvajanju finansijskih sredstava za ublažavanje posljedica i otklanjanje šteta nastalih od poplava tokom mjeseca janaura 2010.godine na teritoriji BiH;
 21. Izmjene u članstvu komisije Predstavničkog doma i zajedničke komisije oba doma:
  a) Lejla Klokić imenuje se za člana Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku i Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma, umjesto Sadika Ahmetovića kome je prestao mandat imenovanjem na funkciju Ministra sigurnosti BiH i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH,
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2008. godini,
  b)      Revidiranog dopunskog sporazuma o pružanju tehničke pomoći od strane Međunarodne organizacije za atomsku energiju (IAEA) Bosni i Hercegovini,
  c)      Šestog dodatnog protokola na Ustav Svjetskog poštanskog saveza. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.