MENI

31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.6.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 29. i 30. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Zahtjev  poslanika Momčila Novakovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH  po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima (prvo čitanje);
 6. Imenovanje tri člana u Zajedničku komisiju radi usaglašavanja Zakona o Fiskalnom vijeću BiH;
 7. Izvještaj o radu Centralne izborne komisije BiH za 2007.godinu,
 8. Prijedlog zaključaka Ustavnopravne komisije povodom rasprave o Informaciji o radu Tužilaštva BiH za 2007. godinu;
 9. Prijedlog zaključaka Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku povodom razmatranja Informacije predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH u vezi s radom Državne komisije za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine;
 10. Prijedlog zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost povodom rasprave  o Informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu;
 11. Prijedlog zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije povodom rasprave o poslovanju Javnog RTV servisa BiH i mjerama za prevladavanje stanja utvrđenog revizijskim izvještajima o finansijskom poslovanju Javnog RTV servisa BiH za 2005. i 2006. godinu;
 12. Inicijativa poslanika Huseina Nanića sa 29. sjednice Doma koja glasi: ‘’Zadužuje se Vijeće ministara BiH da uradi i Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi informaciju o spremnosti  institucija BiH za preuzimanje obaveza u vezi s primjenom SSP-a’’;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o:
  a)      Prijedlogu zaključka poslanika Sefera Halilovića sa nastavka 29. sjednice  Doma, održane  4.6.2008., u vezi s identificiranjem imovine bivših SKBiH, SSRNBiH, SSO  BiH, SSBiH,
  b)      Prijedlogu zaključka Kluba poslanika SDA sa nastavka 29. sjednice Doma, održane 4.6.2008., u vezi s pripremom informacije o imovini bivših DPO (SK, SSRN i SSO),
  c)      Zahtjevu poslanika Rifata Dolića za uvrštavanje u dnevni red 30. sjednice Doma  prijedloga zaključka o izradi i podnošenju informacije Vijeća ministara BiH o stanju i statusu imovine države, firmi i građana BiH u zemljama nastalim raspadom bivše  SFRJ s planom aktivnosti na njenoj zaštiti i preuzimanju od legalnih vlasnika;
  d)      Zahtjevu poslanika Huseina Nanića da se u dnevni red 30. sjednice uvrsti razmatranje aktuelnog stanja u Nogometnom savezu BiH;
 14. Izmjene članova u komisijama Doma i zajedničkim komisijama oba doma prema prijedlozima klubova      
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu,
  b)      Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa,
  c)      Sporazuma o kreditu između  Bosne i Hercegovine i BAWAG P.S.K. BANK FUR  ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE  POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekat nabavke medicinske opreme za Kliničku bolnicu Mostar,
  d)      Sporazuma o kreditu između  Bosne i Hercegovine i BAWAG P.S.K. BANK FUR  ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE  POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekat nabavke medicinske opreme za  Dom zdravlja Mostar,
  e)      Sporazuma o kreditu između  Bosne i Hercegovine  i BAWAG P.S.K. BANK FUR  ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE  POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekat nabavke medicinske opreme za  Kantonalnu bolnicu ''Safet Mujić'' Mostar. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.