MENI

24. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.3.2008 15:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH (drugo čitanje);
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu (predlagač: Vijeće ministara), s Izvještajem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 4. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o  dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 7. Izvještaj Zajedničke komisije o usaglašavanju teksta Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine;
 8. Odluka Predsjedništva  BiH o utvrđivanju kandidata na generalske pozicije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (broj:01,02-03-110/08 od 23.1.2008.), radi potvrđivanja;
 9. Informacija o općoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na maloljetničku delinkvenciju (po zaključku sa 21. sjednice Doma);
 10. Informacija Vijeća ministara o aktivnostima u  vezi s formiranjem i radom Komisije za ispitivanje istine  o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine;
 11. Informacija  o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 12. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Komisije za zaštitu podataka za 2007. godinu;
 13. Izvještaj  o radu  Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2007. godini;
 14. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2007. godini;
 15. Prijedlog rezoluucije o odgovornosti (predlagači poslanici Kluba SNSD);
 16. Imenovanje tri člana u Zajedničku komisiju radi usaglašavanja Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine;
 17. Prijedlog za dopunu međuparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine  BiH (predlagač: Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma), (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.