MENI

22. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

20.2.2008 11:00 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Potvrđivanje imenovanja zamjenika predsjedavajućeg, ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu (drugo čitanje);
  3. Prijedlog zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
  4. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje),
  5. Informacija o općoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na maloljetničku delikvenciju (po zaključku sa 21. sjednice Doma);
  6. Informacija Vijeća ministara o aktivnostima u vezi sa formiranjem i radom Komisije ispitivanju istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine,
  7. Prijedlog rezolucije o spremnosti Bosne i Hercegovine za NATO integracije,
  8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlada ostalih zemalja učesnica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija broj 1224.(kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.