MENI

70. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkoga doma

16.9.2010. 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 69. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Zbirnog mišljenja o revizorskim izvješćima financijskog poslovanja institucija BiH za 2009. s prijedlogom zaključaka i prilozima 1., 2., 3., 4. i 5. koji čine jedinstvenu cjelinu sa Zbirnim mišljenjem (podnositelj: Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkoga doma):
  -   Prilog 1. Zbirnog mišljenja - Mišljenje Povjerenstva o revizorskim izvješćima financijskog poslovanja institucija BiH za 2009. s revizorskim „pozitivnim mišljenjem“ i „pozitivnim mišljenjem s isticanjem predmeta“,
  -   Prilog 2. Zbirnog mišljenja - 15 pojedinačnih mišljenja Povjerenstva o revizorskim izvješćima financijskog poslovanja institucija BiH za 2009. s utvrđenim „mišljenjem s rezervom“,
  -   Prilog 3. Zbirnog mišljenja - Pregled najčešće identificiranih nalaza pri reviziji financijskog poslovanja institucija BiH u razdoblju 2007.-2009. godine,
  -   Prilog 4. Zbirnog mišljenja - Tablica s očitovanjima 15 institucija (kvalificiranih “mišljenjem s rezervom”) o eventualnim sustavnim mjerama, čijim bi se poduzimanjem otklonili uzroci ponavljanja revizorskih nalaza u njihovom budućem poslovanju,
  -   Prilog 5. Zbirnog mišljenja - Pregled ponavljanja određenih revizijskih nalaza kod određenih proračunskih korisnika za razdoblje 2007.-2009.;
 3. Razmatranje Izvješća o reviziji Projekta obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH - HIPERB 1 i HIPERB 2 (podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Razmatranje Nacrta proračuna Ureda za reviziju institucija BiH za 2011. godinu (podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Razmatranje Šestomjesečnog financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30. 6. 2010. godine (podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Tekuća pitanja.