MENI

70. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

16.9.2010 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 69. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Zbirnog mišljenja o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2009. s prijedlogom zaključaka i prilozima 1, 2, 3, 4. i 5. koji čine jedinstvenu cjelinu sa Zbirnim mišljenjem (sačinilac: Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma)
  -   Prilog 1. Zbirnog mišljenja - Mišljenje Komisije o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2009. s revizorskim „pozitivnim mišljenjem“ i „pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta“;
  -   Prilog 2. Zbirnog mišljenja - 15 pojedinačnih mišljenja Komisije o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2009. s utvrđenim „mišljenjem s rezervom“;
  -   Prilog 3. Zbirnog mišljenja - Pregled najčešće identificiranih nalaza pri reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH u periodu 2007. – 2009.;
  -   Prilog 4. Zbirnog mišljenja - Tabela s izjašnjenjima 15 institucija (kvalificiranih ‘’mišljenjem s rezervom’’) o eventualnim sistemskim mjerama, čijim bi se preduzimanjem otklonili uzroci ponavljanja revizorskih nalaza u njihovom budućem poslovanju;
  -   Prilog 5. Zbirnog mišljenja - Pregled ponavljanja određenih nalaza revizije kod određenih budžetskih korisnika za period 2007.-2009.;
 3. Razmatranje Izvještaja o reviziji Projekta obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH - HIPERB 1 i HIPERB 2 (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Razmatranje Nacrta budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2011. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Razmatranje Šestomjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30. 6. 2010. godine (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Tekuća pitanja.