MENI

54. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

8.10.2009. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 52. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: посланик Бајазит Јашаревић);
  3. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о финансирању политичких партија- прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање ревизорског извјештаја о финансијском пословању Генералног секретаријата Савјета министара БиХ за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  5. Упознавање са Информацијом о Годишњем плану ревизије Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2009/2010. годину;
  6. Текућа питања.