MENI

54. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

8.10.2009. 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 52. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: zastupnik Bajazit Jašarević);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih partija - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje revizorskog izvješća o financijskom poslovanju Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH za 2008. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Upoznavanje sa Informacijom o Godišnjem planu revizije Ureda za reviziju institucija BiH za 2009/2010.;
  6. Tekuća pitanja.