MENI

47. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

21.5.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o javnim nabavkama-druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Izvještaja revizije učinka na temu: „Proces zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH“ (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  3. Tekuća pitanja:
    -     Obavještenje Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu regulisanja isplate novčanih naknada predsjedavajućem i članovima Ureda za razmatranje žalbi za rad po neriješenim žalbama, zaprimljena 29.4.2009. godine;