MENI

47. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

21.5.2009. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o javnim nabavama-druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Izvješća revizije učinka na temu: „Proces upošljavanja državnih službenika u institucijama BiH“ (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
  3. Tekuća pitanja:
    -     Obavijest Ministarstva financija i trezora BiH o načinu regulisanja isplate novčanih naknada predsjedatelju i članovima Ureda za razmatranje žalbi za rad po neriješenim žalbama, zaprimljena 29.4.2009.;