MENI

46. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

8.5.2009. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 43. i 44. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o trošarinama u BiH-druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o okviru devizne politike u BiH-prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Tromjesečnog financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31.3.2009.  (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja:
    -     Inicijativa zastupnika Sadika Bahtića u vezi dodjele novčanih sredstava Nogometnoj reprezentaciji BiH, zaprimljena 7.4.2009.