MENI

46. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

8.5.2009. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 43. и 44. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о акцизама у БиХ-друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о оквиру девизне политике у БиХ-прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Тромјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 31.03.2009. године  (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  5. Текућа питања:
    -     Иницијатива посланика Садика Бахтића у вези додјеле новчаних средстава Ногометној репрезентацији БиХ, запримљена 07.04.2009. године.