MENI

43. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

30.3.2009. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 41. sjednice Povjerenstva;
  2. Verificiranje zapisnika 1. zajedničke sjednice povjerenstava za financije i proračun oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Razmatranje Prijedloga Zakona o javnim nabavama – druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Prijedloga Zakona o financijskom lizingu – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH za 2008. godinu (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
  6. Razmatranje Izvješća o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2008. godinu (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
  7. Razmatranje Izvješća o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2008. godinu (sačinitelj: Ured za razmatranje žalbi);
  8. Razmatranje informacija Ureda za razmatranje žalbi od 10.7.2008. i 24.2.2009. godine u vezi sa realizacijom preporuke po revizorskom izvješću za 2007. godinu;
  9. Tekuća pitanja.