MENI

43. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

30.3.2009. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 41. сједнице Комисије;
  2. Верификовање записника 1. заједничке сједнице комисија за финансије и буџет оба дома Парламентарне скупштине БиХ;
  3. Разматрање Приједлога Закона о јавним набавкама – друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Приједлога Закона о финансијском лизингу – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  5. Разматрање Годишњег финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  6. Разматрање Извјештаја о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  7. Разматрање Извјештаја о раду Канцеларије за разматрање жалби за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за разматрање жалби);
  8. Разматрање информација Канцеларије за разматрање жалби од 10.07.2008. и 24.02.2009. године у вези са реализацијом препоруке по ревизорском извјештају за 2007. годину;
  9. Текућа питања.