MENI

42. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

16.3.2009. 13.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верификовање записника 37., 38., 39. и 40. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Извјештаја о финансијском пословању Радио-телевизије БиХ у 2007. години (сачинилац: менаџмент БХРТ-а);
 4. Разматрање Извјештаја о раду Министарства финансија и трезора БиХ за 2008. годину;
 5. Текућа питања:
  -         Допис Синдиката графичких, издавачких и медијских радника БиХ у вези израде Приједлога Закона о јавним набавкама, запримљен 29.01.2009. године;
  -         Допис Самосталног синдиката државних и полицијских службеника и запосленика у институцијама БиХ, судској власти и јавним установама БиХ у вези примјене Закона о порезу на доходак запослених у институцијама БиХ, запримљен 29.01.2009. године;
  -         Допис Синдиката Граничне полиције у вези Одлуке Вијећа министара БиХ о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз на посао и превоз са посла у институцијама БиХ, запримљен 25.02.2009. године.