MENI

42. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

16.3.2009. 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 37., 38., 39. i 40. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Radio-televizije BiH u 2007. godini (sačinilac: menadžment BHRT-a);
 4. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva financija i trezora BiH za 2008. godinu;
 5. Tekuća pitanja:
  -         Dopis Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH u vezi izrade Prijedloga Zakona o javnim nabavama, zaprimljen 29.1.2009.;
  -         Dopis Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i uposlenika u institucijama BiH, sudbenoj vlasti i javnim ustanovama BiH u vezi primjene Zakona o porezu na dohodak zaposlenih u institucijama BiH, zaprimljen 29.1.2009.;
  -         Dopis Sindikata Granične policije u vezi Odluke Vijeća ministara BiH o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u institucijama BiH, zaprimljen 25.2.2009.