MENI

31. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

17.9.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje-prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 2. Razmatranje 12 revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2007. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 3. Tekuća pitanja:
  a)  Dopis Sindikata Granične policije od 5.9.2008. godine;
  b)  Nacrt smjernica o ulozi komisija za finansije i budžet u procesu izrade budžeta (sačinilac: DFID tim);

  Napomena: Na 31. sjednici Komisije, obavit će se saslušanje sljedećih 12 revidiranih institucija, kao i Ombudsmena za ljudska prava BiH, čiji predstavnik na prošloj sjednici nije bio prisutan:

 

 1. Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH-DERK (Sadik Bahtić)
 2. Konkurencijsko vijeće BiH (Salko Sokolović)
 3. Direkcija za evropske integracije BiH (Lazar Prodanović)
 4. Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH (Savo Erić)
 5. Ministarstvo sigurnosti BiH (Velimir Jukić)
 6. Državna agencija za istrage i zaštitu-SIPA (Adem Huskić)
 7. Ministarstvo odbrane BiH (Drago Kalabić)
 8. Predsjedništvo BiH (Bajazit Jašarević)
 9. Granična policija BiH (Sadik Bahtić)
 10. Agencija za unapređenje stranih ulaganja u BiH (Salko Sokolović)
 11. Centar za uklanjanje mina u BiH-BH MAC (Savo Erić)
 12. Regulatorna agencija za komunikacije BiH-RAK (Adem Huskić)
 13. Ombudsmen za ljudska prava BiH (Bajazit Jašarević)