MENI

31. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

17.9.2008. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње-прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 2. Разматрање 12 ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2007. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 3. Текућа питања:
  a)  Допис Синдиката Граничне полиције од 5.9.2008. године;
  b)  Нацрт смјерница о улози комисија за финансије и буџет у процесу израде буџета (сачинилац: ДФИД тим);

                                                                                                                                                                             Напомена: На 31. сједници Комисије, обавит ће се саслушање сљедећих 12 ревидираних  институција, као и Омбудсмена за људска права БиХ, чији представник на прошлој сједници није био присутан:

 

 1. Државна регулаторна комисија за електричну енергију БиХ-ДЕРК (Садик Бахтић)
 2. Конкуренцијско вијеће БиХ (Салко Соколовић)
 3. Дирекција за европске интеграције БиХ (Лазар Продановић)
 4. Омбудсмен за заштиту потрошача у БиХ (Саво Ерић)
 5. Министарство безбједности БиХ (Велимир Јукић)
 6. Државна агенција за истраге и заштиту-СИПА (Адем Хускић)
 7. Министарство одбране БиХ (Драго Калабић)
 8. Предсједништво БиХ (Бајазит Јашаревић)
 9. Гранична полиција БиХ (Садик Бахтић)
 10. Агенција за унапређење страних улагања у БиХ (Салко Соколовић)
 11. Центар за уклањање мина у БиХ-БХ МАЦ (Саво Ерић)
 12. Регулаторна агенција за комуникације БиХ-РАК (Адем Хускић)
 13. Омбудсмен за људска права БиХ (Бајазит Јашаревић)