MENI

28. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

23.7.2008. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија - друга комисијска фаза (предлагачи: посланици Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и Милорад Живковић);
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност – прва комисијска фаза (предлагач: посланик Бранко Докић);
  3. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2007. годину са закључком Предсједништва БиХ (сачинилац: Предсједништво БиХ);
  4. Разматрање материјала “Смјернице за преглед и анализу ревизорских извјештаја“, као нове методологије рада Комисије по ревизорским извјештајима за 2007. годину (сачинилац: ДФИД тим);
  5. Текућа питања.