MENI

28. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

23.7.2008. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka - druga faza u povjerenstvu (predlagatelji: zastupnici Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: zastupnik Branko Dokić);
  3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2007. sa zaključkom Predsjedništva BiH (sačinilac: Predsjedništvo BiH);
  4. Razmatranje materijala “Smjernice za pregled i analizu revizorskih izvješća“, kao nove metodologije rada Povjerenstva po revizorskim izvješćima za 2007. godinu (sačinilac: DFID tim);
  5. Tekuća pitanja.