MENI

27. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

2.7.2008. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 26. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност – прва комисијска фаза (предлагач: посланик Момчило Новаковић);
  3. Разматрање Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2007. годину и Плана пословања за 2008. годину (сачинилац: ЈП НИО Службени лист БиХ);
  4. Разматрање информација буџетских корисника о предузетим активностима везаним за ревизорске извјештаје у 2006. години, с посебним освртом на институције које нису доставиле тражену Информацију;
  5. Именовање независне ревиозорске куће за ревизију годишњих финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију БиХ за 2006. и 2007. годину;
  6. Утврђивање методологије рада Комисије по ревизорским извјештајима за 2007. годину;
  7. Текућа питања.