MENI

27. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

2.7.2008. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 26. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: zastupnik Momčilo Novaković);
  3. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2007. godinu i Plana poslovanja za 2008. godinu (sačinilac: JP NIO Službeni list BiH);
  4. Razmatranje informacija proračunskih korisnika o preduzetim aktivnostima vezanim za revizorska izvješća u 2006. godini, s posebnim osvrtom na institucije koje nisu dostavile traženu Informaciju;
  5. Imenovanje nezavisne reviozorske kuće za reviziju godišnjih financijskih izvješća Ureda za reviziju BiH za 2006. i 2007. godinu;
  6. Utvrđivanje metodologije rada Povjerenstva po revizorskim izvješćima za 2007. godinu;
  7. Tekuća pitanja.