MENI

27. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

2.7.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost – prva komisijska faza (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);
  3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2007. godinu i Plana poslovanja za 2008. godinu (sačinilac: JP NIO Službeni list BiH);
  4. Razmatranje informacija budžetskih korisnika o preduzetim aktivnostima vezanim za revizorske izvještaje u 2006. godini, s posebnim osvrtom na institucije koje nisu dostavile traženu Informaciju;
  5. Imenovanje nezavisne reviozorske kuće za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Ureda za reviziju BiH za 2006. i 2007. godinu;
  6. Utvrđivanje metodologije rada Komisije po revizorskim izvještajima za 2007. godinu;
  7. Tekuća pitanja.