MENI

21. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

13.3.2008. 12:30 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Разматрање Извјештаја о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. (сачинилац: Канцеларија за разматрање жалби);
  2. Разматрање Годишњег финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2007. (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  3. Разматрање Годишњег плана ревизије за 2008. (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  4. Разматрање информација буџетских корисника о предузетим активностима везаним за ревизорске извјештаје у 2006.
  5. Текућа питања