MENI

21. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

13.3.2008. 12:30 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Izvješća o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2007. (sačinilac: Ured za razmatranje žalbi);
  2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH za 2007. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  3. Razmatranje Godišnjeg plana revizije za 2008. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  4. Razmatranje informacija budžetskih korisnika o preduzetim aktivnostima vezanim za revizorska izvješća u 2006.
  5. Tekuća pitanja