MENI

21. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

13.3.2008 12:30 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Izvještaja o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2007. (sačinilac: Ured za razmatranje žalbi);
  2. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za 2007. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  3. Razmatranje Godišnjeg plana revizije za 2008. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  4. Razmatranje informacija budžetskih korisnika o preduzetim aktivnostima vezanim za revizorske izvještaje u 2006.
  5. Tekuća pitanja