MENI

15. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

16.10.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verficiranje zapisnika 14. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o internoj reviziji u institucijama BiH-druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje informacija o radu Ureda za razmatranje žalbi po zaključku 15. sjednice Doma;
 5. Izrada prijedloga za raspoređivanje iskazanog akumuliranog viška prihoda u 2006. po zaključku 15. sjednice Doma  ;
 6. Razmatranje:
  -          12 izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2006.
  -          Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2006. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 7. Razmatranje Izvještaja o reviziji BHRT za 2005. i 2006. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 8. Tekuća pitanja:
        a) Razmatranje dopisa Ministarstva finansija i trezora BiH o stvorenoj obavezi Agencije za promociju stranih ulaganja (FIPA);
         b) Razmatranje dopisa Kolegija Doma u vezi s dopisom Saveza udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH.

Na ovoj sjednici razmatrat će se revizijski izvještaji preostalih 12+2 institucija, sa zaduženjima pojedinih članova Komisije:

 1. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (V. Jukić)
 2. Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (B. Jašarević)
 3. Komisija za koncesije BiH (D. Kalabić)
 4. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH (S. Sokolović)
 5. Služba za poslove sa strancima (A. Huskić)
 6. Centralna izborna komisija BiH (S. Bahtić)
 7. Uprava za indirektno oporezivanje (B. Jašarević)
 8. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja (L.Prodanović)
 9. Ured za razmatranje žalbi (D. Kalabić)
 10. Ured za veterinarstvo BiH (L. Prodanović)
 11. Ured za zakonodavstvo BiH (V. Jukić)
 12. Državna granična služba BiH-DGS (A.Huskić)
 13. Javni radiotelevizijski servis BiH-BHRT (S. Bahtić)
 14. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH  i međunarodnih obaveza BiH za 2006. (S.Bahtić)