MENI

15. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

16.10.2007. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верфикација  записника са 14. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама БиХ - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет  министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о интерној ревизији у институцијама БиХ-друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 4. Разматрање информације о раду Канцеларије за разматрање жалби по закључку 15. сједнице Дома;
 5. Израда приједлога за распоређивање исказаног акумулираног вишка прихода у 2006. по закључку 15. сједнице Дома;
 6. Разматрање:
  -          12 извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2006.
  -          Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006. (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 7. Разматрање Извјештаја о ревизији БХРТ за 2005. и 2006. (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 8. Текућа питања:
         а)    Разматрање дописа Министарства финансија и трезора БиХ о створеној обавези Агенције за промоцију страних улагања (ФИПА);
         б)    Разматрање дописа Колегијума Дома у вези са дописом Савеза удружења избјеглица, расељених лица и повратника у БиХ.

На овој сједници разматраће се ревизијски извјештаји преосталих 12+2 институција, са задужењима појединих чланова Комисије:

 1. Институција омбудсмена за људска права БиХ (В. Јукић)
 2. Комисија за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица (Б. Јашаревић)
 3. Комисија за концесије БиХ (Д. Калабић)
 4. Комисија за очување националних споменика БиХ (С. Соколовић)
 5. Служба за послове са странцима (А. Хускић)
 6. Централна изборна комисија БиХ (С. Бахтић)
 7. Управа за индиректно опорезивање (Б. Јашаревић)
 8. Управа БиХ за заштиту здравља биља (Л.Продановић)
 9. Уред за разматрање жалби (Д. Калабић)
 10. Уред за ветеринарство БиХ (Л. Продановић)
 11. Уред за законодавство БиХ (В. Јукић)
 12. Државна гранична служба БиХ-ДГС (А.Хускић)
 13. Јавни радиотелевизијски сервис БиХ-БХРТ (С. Бахтић)
 14. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006. (С.Бахтић)