MENI

15. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

16.10.2007. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verficiranje zapisnika 14. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama BiH - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o internoj reviziji u institucijama BiH-druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje informacija o radu Ureda za razmatranje žalbi po zaključku 15. sjednice Doma;
 5. Izrada prijedloga za raspoređivanje iskazanog akumuliranog viška prihoda u 2006. po zaključku 15. sjednice Doma ;
 6. Razmatranje:
  -          12 izvješća o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH za 2006.
  -          Izvješća o reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH i   međunarodnih obaveza BiH za 2006. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 7. Razmatranje Izvješća o reviziji BHRT za 2005. i 2006. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 8. Tekuća pitanja:
     a)    Razmatranje dopisa Ministarstva financija i trezora BiH o stvorenoj obavezi Agencije za promociju stranih ulaganja (FIPA);
     b)    Razmatranje dopisa Kolegija Doma u vezi s dopisom Udruge izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH.

Na ovoj sjednici razmatrat će se revizijska izvješća preostalih 12+2 institucija, sa zaduženjima pojedinih članova Povjerenstva:

 1. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (V. Jukić)
 2. Povjerenstvo za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (B. Jašarević)
 3. Povjerenstvo za koncesije BiH (D. Kalabić)
 4. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH (S. Sokolović)
 5. Služba za poslove sa strancima (A. Huskić)
 6. Centralna izborna komisija BiH (S. Bahtić)
 7. Uprava za neizravno oporezivanje (B. Jašarević)
 8. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja (L.Prodanović)
 9. Ured za razmatranje žalbi (D. Kalabić)
 10. Ured za veterinarstvo BiH (L. Prodanović)
 11. Ured za zakonodavstvo BiH (V. Jukić)
 12. Državna granična služba BiH-DGS (A.Huskić)
 13. Javni radiotelevizijski servis BiH-BHRT (S. Bahtić)
 14. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2006. (S.Bahtić)