MENI

13. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

20.9.2007. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верфикација записника са 11. и 12. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у БиХ-прва комисијска фаза (предлагач: Комисија за спољну трговину и царине ПД-а ПС БИХ);
 3. Разматрање Приједлога закона интерној ревизији у институцијама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Савјета министара БиХ);
 4. Разматрање Приједлога закључака Комисије за финансије и буџет поводом Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006.;
 5. Разматрање 10 извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 6. Разматрање Шестомјесечног финансијског извештаја на дан 30.6.2007. Уреда за ревизију институција БиХ (сачинилац: Уред за ревизију институција БиХ);
 7. Разматрање Нацрта буџета Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2008. (сачинилац: канцеларија за ревизију институција БиХ);
 8. Сумирање резултата обављене јавне расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама БиХ;
 9. Текућа питања.

Напомена:
На овој сједници разматраће се ревизорски извјештаји слиједећих 10 институција:

 1. Архив БиХ (Б.Јашаревић)
 2. Центар за уклањање мина (БХМАЦ) (А.Хускић)
 3. Централна банка БиХ-вањски дуг
 4. Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (С.Соколовић)
 5. Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) (Д.Калабић)
 6. Институција омбудсмена за људска права БиХ (В.Јукић)
 7. Конкурентско вијеће БиХ (Л.Продановић)
 8. Министарство финансија и трезора БиХ (С.Бахтић)
 9. Министарство одбране БиХ (А.Хускић)
 10. Одбор државне службе за жалбе (С.Ерић)