MENI

13. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

20.9.2007. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verficiranje zapisnika 11. i 12. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH-prva faza u povjerenstvu(predlagatelj: Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine ZD-a PS BIH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona internoj reviziji u institucijama BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zaključaka Povjerenstva za financije i proračun povodom Izvješća o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2006.;
 5. Razmatranje 10 izvješća o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH za 2006. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Razmatranje Šestomjesečnog financijskog izvešća na dan 30.6.2007. Ureda za reviziju institucija BiH (sačinitelčj: Ured za reviziju institucija BiH);
 7. Razmatranje Nacrta proračuna Ureda za reviziju institucija BiH za 2008. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 8. Sumiranje rezultata obavljene javne rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama BiH;
 9. Tekuća pitanja.

Napomena:
Na ovoj sjednici razmatrat će se revizijska izvješća slijedećih 10 institucija:

 1. Arhiv BiH (B.Jašarević)
 2. Centar za uklanjanje mina (BHMAC) (A.Huskić)
 3. Centralna banka BiH-vanjski dug
 4. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (S.Sokolović)
 5. Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) (D.Kalabić)
 6. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (V.Jukić)
 7. Konkurencijsko vijeće BiH (L.Prodanović)
 8. Ministarstvo finansija i trezora BiH (S.Bahtić)
 9. Ministarstvo odbrane BiH (A.Huskić)
 10. Odbor državne službe za žalbe (S.Erić)