MENI

10. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

13.7.2007 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 9. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o administrativnim taksama BiH- druga komisijska faza )predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH)
 4. Razmatranje 11 izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2006. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
 5. Tekuća pitanja

  Napomena:
  Na ovoj sjednici razmatrat će se revizijski izvještaji slijedećih 11 institucija:
  -          Agencija za promociju stranih investicija (FIPA)
  -          Direkcija za evropske integracije
  -          Direkcija CIPS
  -          Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)
  -          Služba za zajedničke poslove institucija BiH
  -          Sud BiH
  -          Tužilaštvo BiH
  -          Ustavni sud BiH
  -          Ministarstvo pravde BiH
  -          Ministrstvo civilnih poslova BiH
  -          Ministarstvo sigurnosti BiH