MENI

10. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

13.7.2007. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификација записника са 9. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о административним таксама БиХ- друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама БиХ-прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
 4. Разматрање 11 извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
 5. Текућа питања

                                                                                                

  Напомена:
  На овој сједници разматраће се ревизијски извјештаји слиједећих 11 институција:
  -          Агенција за промоцију страних инвестиција (ФИПА)
  -          Дирекција за европске интеграције
  -          Дирекција ЦИПС
  -          Регулаторна агенција за комуникације (РАК)
  -          Служба за заједничке послове институција БиХ
  -          Суд БиХ
  -          Тужилаштво БиХ
  -          Уставни суд БиХ
  -          Министарство правде БиХ
  -          Министрство цивилних послова БиХ
  -          Министарство безбједности БиХ