MENI

06. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

24.4.2007. 10.00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верфикација записника 3. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у(предлагачи посланици: Златко Лагуџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић);
  3. Разматрање Приједлога закона о оквиру девизног пословања у БиХ- прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину (сачинилац: Централна банка БиХ);
  5. Разматрање Финансијских извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину (сачинилац: Централна банка БиХ);
  6. Разматрање Извјештаја о пословању Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  7. Текућа питања:
    а) позив за учешће на Радионици о интерној ревизији, 23. мај 2007. године, Сарајево.