MENI

06. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

24.4.2007. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verficiranje zapisnika 3. sjednice Povjerenstva za financije i proračun;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (predlagatelji zastupnici: Zlatko Lagudžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o okviru deviznog poslovanja u BiH- prva faza u Povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Godišnjeg izvješća Centralne banke BiH za 2006. godinu (sačinitelj: Centralna banka BiH);
  5. Razmatranje Financijskih izvješća Centralne banke BiH za 2006. godinu (sačinitelj: Centralna banka BiH);
  6. Razmatranje Izvješća o poslovanju Ureda za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH za 2006. godinu (sačinitelj: Ured za revizij financijskog poslovanja institucija BiH);
  7. Tekuća pitanja:
    a) poziv za učešće na Radionici o internoj reviziji, 23. svibnja 2007. godine, Sarajevo.