MENI

06. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

24.4.2007 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verficiranje zapisnika 3. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (predlagači poslanici: Zlatko Lagudžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o okviru deviznog poslovanja u BiH- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja Centralne banke BiH za 2006. godinu (sačinilac: Centralna banka BiH);
  5. Razmatranje Finansijskih izvještaja Centralne banke BiH za 2006. godinu (sačinilac: Centralna banka BiH);
  6. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Ureda za reviziju finansijskog poslovanja  institucija BiH za 2006. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  7. Tekuća pitanja:
    a) poziv za učešće na Radionici o internoj reviziji, 23. maj 2007. godine, Sarajevo.