MENI

04. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

20.3.2007 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu  institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu- prva komisijska faza (predlagač: Predsjedništvo BiH);
  2. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2005. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  3. Razmatranje Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2005. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  4. Tekuća pitanja.