MENI

04. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

20.3.2007. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога закона о Буџету  институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2007. годину- прва комисијска фаза (предлагач: Предсједништво БиХ);
  2. Разматрање Извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2005. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  3. Разматрање Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2005. годину(сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  4. Текућа питања.